جهت دریافت آخرین نسخه نرم افزار تلفن همراه (اپلیکیشن) البرزجو به نشانی زیر مراجعه نمایید: app.alborzjoo.ir