انگشتر نقره عقیق یمنی
امین بودن کاسب
خیلی بدبدمعمولیخوبعالی
کیفیت محصول
خیلی بدبدمعمولیخوبعالی
قیمت محصول
خیلی بدبدمعمولیخوبعالی

لطفاً جهت آشنایی دیگر کاربران البرزجو، تجربه و نظر خود نسبت به محصول را ثبت نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+

+

آیا خرید این محصول را به دوستانتان پیشنهاد می کنید؟