انگشتر نقره عقیق زرد
امین بودن کاسب
خیلی بد بد معمولی خوب عالی
کیفیت محصول
خیلی بد بد معمولی خوب عالی
قیمت محصول
خیلی بد بد معمولی خوب عالی

لطفاً جهت آشنایی دیگر کاربران البرزجو، تجربه و نظر خود نسبت به محصول را ثبت نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+

+

آیا خرید این محصول را به دوستانتان پیشنهاد می کنید؟