ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 60 دقیقه است

  بسیار خب
    پرینت

  آموزش کار با البرزجو (ویژه ثبت کنندگان)

  به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم می توانید جزو ثبت کنندگان در البرزجو قرار گیرید.

  راه مستقیم: ثبت نام مستقیم به صورت ثبت کننده در البرزجو 

  راه غیرمستقیم: پس از ثبت نام به عنوان اطلاعات بازار میتوانید از طریق پنل کاربری خود، عضویت تان را به ثبت کننده ارتقاء دهید.